Kanada – Odžibwejové - Původní lidé.

06.09.2009 23:39

 

   Úvodem přiznávám, že s psaním tohoto článku jsem měl velký problém. Pouze podle toho, co jsem měl možnost zažít na vlastní kůži, se mohu alespoň pokusit nastínit svůj pohled na věc a jak s tím naložíte, nechám na vás.   

   Hned první den nás naši přátelé ( víc než jen přátelé, o tom se možná později rozepíšu více) vzali na slavnost pow – wow. Je to obřad, při němž se příslušníci First Nation ( Původní lidé, jak jsou nazýváni) obléknou do tradičních šatů, kde každý ornament, pero či předmět, který drží v ruce, mají svůj posvátný význam, barvu a tvar. Nic není nahodilost. Slavnost má přesná pravidla a je rozdělena na několik částí : společnou modlitbu, jídlo, posvátný nástup ( ten se nesměl fotit a úzkostlivě se tento zákaz dodržoval) a společný tanec. Postřehl jsem i další prvky před samotným obřadem, jako například „ dávání tabáku“: Tabák je v jejich kultuře jediné jimi uznávané platidlo, dává se tomu, v co oni věří : například Matce Zemi, Stvořiteli, duchům a všem čtyřem světovým stranám, které jsou pro ně rovněž posvátné. Když o něco prosí, dají tabák. Když za něco děkují, dají tabák a třeba jídlo. Že se vám to zdá divné ? Proč ? Křesťané si staví katedrály a zdobí je zlatem aby se zalíbili Bohu a také se jejich „zástupci Boha na Zemi“ oblékají do rouch, které by se indiánům právem mohly zdát „podivné“.

   Stejné je to i se zvyky. Jeden příklad za všechny :  při přivítání je pro nás dobrým mravem stisk ruky a pevný pohled do očí, což v jejich kultuře je vrcholem nezdvořilosti. Nebo ještě další zajímavost : slovo „já“ v jejich domorodém jazyce nepoužívají, vždy řeknou jen „můj lid“ nebo „ v mojí kultuře“.

   Co se týká dnešního postavení indiánů ve společnosti, tak to je věc o které jsem již v úvodu poznamenal, že to dobře popsat neumím. Abyste si mohli lépe představit jejich situaci, použiji zase příklad : Představte si, že máte dům a velikou, krásnou zahradu. Žijete si tam s celou svou rodinou podle od věků známých pravidel tak, že vaše spotřeba nikdy nepřevýší to, co je vaše zahrada schopna vyprodukovat. Život plyne, má svůj řád. Pak se objeví jiný, divný člověk a ten se svojí rodinou obsadí váš dům, celou vaši zahradu sní a vás zažene do sklepa. Pak celý váš dům přestaví, zahradu rozkope, studnu otráví a vybije králíky. Chcete se jít podívat ven? Můžete, ale musíte dodržovat naše pravidla ! Plaťte daně, pracujte na zahradě, večer chlastejte! O.K. ? Že jsme pošlapali hroby vašich dědů ? Tak to SORRY.....

Takhle jsem to alespoň vnímal já. A nechám na vás, co si o tom myslet. Tak.

     Myslím, že bych to povídání už mohl nějak shrnout. Jednoho dne jsme měli možnost zúčastnit se sweatlodge – to je taková přírodní sauna, při níž si vyčistíte tělo, mysl i duši. Ale od rána lilo jako z konve. To pak špatně hoří oheň, ve kterém se nahřívají kameny a tak, byl jsem z toho „celej špatnej“. Můj přítel (znovu opakuji : víc než jen přítel:-) Langford to asi vycítil a řekl : „ Bylo by dobré, kdyby přestalo pršet ?“ Říkám YES, on se zvedl, vzal si pytlík tabáku a šel ke svému Grand father – kameni, kde se modlí. Chvilku tam stál, v ruce pozvednuté k oblakům držel tabáček a mluvil. Pak svůj tabák na kámen položil… a co myslíte, přestalo pak ten večer pršet nebo ne….?

 

Rezervace - budova, kde se konají obřady:

 

a uvnitř :

 

pow - wow :

 

 

 

Petroforms :

Tohle je zajímavé : asi dvě hodiny jízdy z Kenory je místo, které indiáni velmi uctívají. Z útrob země vybíhá skála na povrch a tam utváří plochu velikosti českobudějovického náměstí, rovnou a celistvou jako stůl. U cesty stojí velký kámen, tomu dáte svůj tabáček, abyste mohli  vstoupit. Přímo uprostřed je kruh s vchody ze všech světových stran - zde se také dodnes konají posvátné obřady, dokonce i známý Sun-dance - kdo četl knihu " Tančí tváří k slunci", ví o čem mluvím. Je to také místo, kam si chodí lidé pro své sny. Pro to, abyste dostali " svůj" sen, se tady pět dní a čtyři noci musíte postit...

 

 

...a když svůj sen lidé dostanou, vyskládají z kamenů to, co viděli, třeba hada :

 

Nebo rejnoka ( i když v centrální Kanadě se, jak víme, nevyskytují) :

 

Také želvu, ta je tu hodně opakovaným motivem. Podle jejich učení nese želva na sobě celou Zemi :

 

Je tu i kříž - symbol křesťanství. Vzhledem k tomu, že tyto obrazce pocházejí z doby před Kolumbem, je to přinejmenším velmi zajímavé:

 

Odžibwejové, Ottawové a Pottawatomiové byli kdysi jediným národem. Podle ústní tradice žili na pobřeží Atlantského oceánu, pravděpodobně kolem Hudson Bay. Když se počátkem 15.stol. v Severní Americe citelně ochladilo, vydali se na západ.

 Jméno Odžibwej je odvozeno z algonkínského slova „otchipwa“, které znamená „zvrásnění.“ Jedná se o zvrásnění, které způsobovaly zvláštní švy na jejich mokasínech, vyráběné vlastní ojedinělou technologií. Někdy panuje zmatek ohledně Odžibwejů  a Čipewů. Jedná se však o jeden kmen, a dokonce i název je stejný. Když se totiž před slovo Chippewa vloží písmeno „O“, vznikne tím „O’chippewa“, a to už zní v původním jazyce jako Odžibwe. Výraz Odžibwe se používá převážně v Kanadě, zatímco Čipewa v USA. Sami si říkají Anishinabe (Anishinaubag, Neshnabek), což znamená „Původní lidé.“ A jelikož stejné jméno používají i Ottawové s Pottawatomii, vymysleli pro sebe přezdívku „Shinob“.