Krmit či nekrmit, to je, oč tu běží!

02.02.2010 07:30

   Na jaře loňského roku jsem doprovázel svými fotografiemi přednášku Pavla Světlíka ze světové organizace A Rocha, zapáleného ornitologa a ceněného odborníka v oboru. Hlavní téma povídání bylo, zda krmit jen v zimě, nebo i v průběhu celého roku. Celkem zajímavá zkušenost pozorovat, jak pod tíhou vědeckých pozorování a důkazů byl i on, celý život zapřisáhlý propagátor krmení výhradně zimního, donucen změnit svůj názor. Výzkum trval bezmála 30 let, probíhal u Bodamského jezera a podílely se na něm desítky vědců. Měřilo se a počítalo a to nejen množství druhů, ale dokonce i četnost návratů jednotlivců a jejich doba strávená na krmítku, což si neumím dost dobře představit. Podle závěrů výzkumníků: ptáci na jaře a v létě preferují přirozenou potravu a na krmítko chodí méně a jen v případě, že se jim nepodaří za celý den nashromáždit tolik potravy, co potřebují. Zlepší se jejich reprodukční schopnosti (např. mají větší snůšky a dvakrát v roce) a vracejí se původní druhy vytlačené lidskou činností. Mimochodem, toto téma je v odborné i laické veřejnosti poměrně živě diskutováno stále, zkuste to na vlastním krmítku a uvidíte sami, jakých výsledků se dočkáte. Já osobně sypu slunečnicová semínka nepřetržitě už druhý rok a určitě vám to doporučuji vyzkoušet. Rozhodnutí nechávám na vás.

 

Sýkora uhelníček:

Přirozeným jevem je druhová odlišnost opeřených strávníků, a to v přímé závislosti na biotopu, ve kterém se vaše krmítko nachází. Osobně mám možnost porovnávat tři prostředí: vždy se jedná o okraj obce a stejný druh krmení, to jediné je společné. Pokusil jsem se tedy v závěru povídání pro názornost sestavit tabulku pro porovnání druhové pestrosti na jednotlivých místech pozorování.

Zajímavým objevem pro mě je i chování ptáků při krmení. Všiml jsem si plachosti pěvušek i agresivity hýlů a zvonků, přirozené autority dlasků a sojek, neohrožené sýkory jsou všude první, rychle mizí a zase se vracejí, strakapoud malý má rád svůj čas … to vše platí za normálních okolností. Ale jakmile mráz přesáhne zhruba minus 20 stupňů a jde takzvaně „do tuhého“, všechno hašteření ustane a ta nebeská havěť se způsobně a bez šarvátek (spíš zbytečného hazardování s životně důležitou energií) způsobně krmí tak, že si málem dávají přednost. To, že jednotlivé druhy přitom preferují každý své oblíbené krmení, není asi potřeba dodávat.

Co říci závěrem? Moji Bílou vílu už nemám, zkouším ji najít stále a znovu, dokonce jsem si půjčil i vycpaného výra na tzv. „výrovku“ a nic víc než naději nemám. Přátelé se mi stále snaží udělat radost hlášením o pozorování „nějakého velkého bílého ptáka“ tuhle a tamhle … bez úspěchu.

Myslím, že pozorování cvrkotu na vašem krmítku spolehlivě zkrátí čekání na lepší časy (jaro) a stoprocentně je příjemnější než sledování televize. Kilo slunečnicových semen stojí asi 15 Kč, vystačí vám určitě na celý den a zaručuji, že se nudit nebudete. A co víc, ještě pomůžete přežít - to je, oč tu běží.

 

Sýkora uhelníček:

 

Sýkora parukářka:

 

Sýkora parukářka:

 

Čečetka zimní :

 

Sýkora modřinka :

Při prohlížení fotek na monitoru jsem si u jednoho z uhelníčků z Chlumu všiml i kroužku. Lumíre, není náhodou Tvůj ?

 Tabulka výskytu druhů podle prostředí :

 

Pěkná

Chlum

Prachatice

druh

pastvina, louka, otevřená krajina, nízké stromy,keře

okraj vzrostlého smrkového lesa, zahrada

ovocné sady, zahrádky, louky, velmi vzdálený les

Brhlík lesní

 

ano

 

Čečetka zimní

ano

ano

 

Čížek lesní

 

ano

ano

Dlask tlustozobý

ano

 

ano

Drozd kvíčala

 

 

ano

Hrdlička zahradní

 

 

ano

Hýl obecný

ano

ano

ano

Kos černý

ano

 

ano

Křivka obecná

 

ano

 

Mlynařík dlouhoocasý

 

 

ano

Pěnkava jikavec

ano

ano

ano

Pěnkava obecná

 

 

ano

Pěvuška modrá

ano

 

 

Sojka obecná

 

ano

ano

Straka obecná

 

 

ano

Strakapoud malý

ano

 

 

Strakapoud velký

ano

ano

 

Sýkora babka

ano

ano

ano

Sýkora koňadra

ano

ano

ano

Sýkora lužní

ano

ano

ano

Sýkora modřinka

ano

ano

ano

Sýkora parukářka

 

ano

 

Sýkora uhelníček

 

ano

 

Vrabec domácí

ano

 

ano

Vrabec polní

ano

 

ano

Zvonek zelený

ano

 

ano

 

A nakonec ještě jedna perlička - Kos černý s bílou čepicí :-)