Slyšíte ? To je uhelníček !

24.07.2009 08:14

 

Sýkora uhelníček

Na radu mé dcery Pavlíny jsem se rozhodl ukázat Vám v článcích nejen fotky, ale také hlasy ptáků, které Vám představuji. Myslím, že to je dobrý nápad a věřím, že obohatí Vaše poznávání naší české přírody.

hlas sýkory uhelníčka.mp3 (251,6 kB)

Tento hlas můžete zaslechnout prakticky vždy, když si vyjdete na jaře do nějakého jehličnatého, nebo alespoň smíšeného lesa. Pokaždé, když při procházce smrčinou zaslechnu toto typické volání, vím, že jsem se potkal se sýkorou uhelníčkem. Neodbytně mi v tuto chvíli připadá, jakoby na mě sameček volal: vidím, vidím, vidím… já ji však často nevidím, neboť jeho doménou jsou husté koruny stromů, smrků, které mu poskytují dokonalý úkryt. Sýkora uhelníček je svým výskytem vázána prakticky výlučně na jehličnaté lesy, zejména smrčiny. Spolu s pěnkavou, králíčkem obecným a červenkou patří uhelníčci k nejhojnějším ptákům jehličnatých lesů a v ptačím společenstvu smrčiny mohou uhelníčci tvořit 10% všech hnízdících párů. Uhelníček se vyskytuje od nejnižších poloh v Polabí, až po horní hranici lesa v horách a znát jeho hlas se tedy opravdu vyplatí. I když uhelníčci nemají takovou širokou škálu hlasů, jako například koňadry, přece se mohou jednotlivé hlasy od sebe lišit.

Sýkora uhelníček není tak pestře zbarvena jako sýkora koňadra, nebo modřinka. Působí opravdu spíše jako od uhlí zamazaná. Hlava a hrdlo jsou černé, tělo je modrošedé, atak nejnápadnějšími znaky, podle kterých je bezpečně poznáte, jsou bílé tváře a charakteristická bílá skvrna v týle. Jako jediná z našich sýkor má také dva světlé proužky v křídle. Stejně jako sýkora koňadra a modřinka hnízdí i uhelníček v dutinách. Ve smrkových lesích je však přirozených stromových dutin nepoměrně méně, než je tomu v listnatých a smíšených lesích, obývaných koňadrou a modřinkou. S tímto problémem se však sýkora uhelníček vyrovnala. Obsazuje totiž nejen dutiny stromů, ale i duté pařezy, pukliny skal a také, a to je opravdu zvláštnost, úspěšně hnízdí i v zemních děrách vyhloubených lesními hlodavci. S oblibou využívá sýkora uhelníček ke hnízdění budky. To může být v případě potřeby významné i z hlediska ochrany lesa, při přemnožení některého ze škůdců. Potravu uhelníčků tvoří především vajíčka a larvy nejrůznějšího hmyzu, tedy i lesních škůdců. Na podzim a na jaře tvoří významnou složku potravy i semena jehličnatých dřevin, zejména smrku a jedle. Máte-li tedy poblíž bydliště nebo chaty jehličnatý les, zkuste si vyvěsit několik budek. Možná, že do některé z nich se vám na jaře nastěhuje právě sýkora uhelníček.